Płytka aparatu cyfrowego

rejestracja zdjęć na karcie SD

Płytka aparatu cyfrowego współpracująca z modułem kamery. Zapis zdjęć na karcie SD.
Sterowanie i ustawianie parametrów programem komputerowym poprzez port USB.
Dodatkowo możliwość wyzwalania wykonania kolejnego zdjęcia zewnętrznym przyciskiem.

Podstawowe parametry
  • 3 formaty zdjęć: 160x120, 320x240, 640x480 kolor
  • zapis wykonanego zdjęcia na karcie SD w formacie RAW z możliwością konwersji do JPG lub BMP
  • współraca z modułami kamery sterowanymi kontrolerem MT9D111
  • w czasie pracy możliwość zmiany formatu zdjęcia oraz ustawień jaskrawości, nasycenia, kontrastu
  • program komputerowy FotoARS3 umożliwia zmianę parametrów, wykonanie zdjęcia oraz manipulację plikami na karcie SD i dysku komputera
  • zewnętrzny przycisk pełniący funkcję spustu migawki
  • port USB do komunikacji z komputerem i zasilania płytki
Płytka aparatu cyfrowego
Budowa
Na płytce drukowanej jest zamontowany: mikrokontroler sterujący STM32F2x7, pamięć RAM 512K x 8, litowa bateria podtrzymująca działanie zegara RTC, gniazdo karty SD, interfejs USB. W pamieci FLASH mikrokontrolera jest zapisane oprogramowanie pozwalające sterować urządzeniem łącznie z wykonywaniem zdjęć i konwersją na wybrany format graficzny. Do płytki za pośrednictwem 20 żyłowej taśmy podłączony jest moduł przetwornika kamery ze sterownikiem MT9D111.
Dokumentacja
Dostępna jest dokumentacja w postaci schematu ideowego płytki aparatu cyfrowego. Dokładny opis urządzenia zamieszczony został w piśmie Elektronika Praktyczna 12/2013 jako projekt AVT5424.
Oprogramowanie FotoARS3
Program narzędziowy FotoARS3 służy do zmiany ustawień, wykonywania zdjęć oraz manipulacji plikami zarówno na karcie SD płytki jak i zapisanymi na dysku twardym komputera.firma ARIES Warszawa biuro@ars.info.pl