CC1100EM/CC1101EM miniaturowy moduł transceiwera

(nadajnika-odbiornika) sygnałów cyfrowych

Moduł CC1100EM/CC1101EM jest ulepszoną wersją zintegrowanego nadajnika/odbiornika danych cyfrowych wykorzystującego układ CC1101 firmy Texas Instruments.
Praca w nielicencjonowanym europejskim paśmie 433MHz lub 868MHz z maksymalną mocą nadajnika do 10dBm.

Podstawowe parametry modułu
CC1101EM
-pasmo 433MHz lub 868MHz
-szybkość transmisji danych od 1,2 kBaud do 500 kBaud
-duża czułość (typowo -110dBm dla szybkości transmisji 1,2 kBaud)
-programowanie mocy wyjściowej do 10dBm
-sprzętowa transmisja danych pakietu połączona z automatycznym wyliczaniem sumy kontrolnej
-programowanie i wymiana danych z modułem poprzez magistralę SPI
-możliwość zaprogramowania częstotliwości i szybkiego wyboru kanału nadawczo-odbiorczego
-automatyczne przejście z trybu uśpienia do pracy po odbiorze sygnału transmisji
-dwa niezależne 64 bitowe bufory dla danych odbieranych i wysyłanych
-napięcie zasilania od 1,8V do 3,6V
Zasięg
Maksymalny dystans przy którym możliwa jest komunikacja pomiędzy dwoma modułami zależy od:
szybkości transmisji, mocy wyjściowej, zastosowanej anteny, otoczenia. Typowo w terenie otwartym zasięg przekracza 350m. W budynkach wielopiętrowych o konstrukcji zbrojonej można osiągnąć komunikację w obrębie dziesięciu kondygnacji.
Programowanie parametrów modułu
Takie parametry pracy modułu jak częstotliwość i numer kanału, szybkość transmisji, moc wyjściowa, pobór prądu i inne są programowane za pośrednictwem 3 przewodowej magistrali szeregowej SPI. Wsparcie przy ustawianiu parametrów pracy modułu zapewnia prosty w obsłudze program komputerowy SmartRF Studio. Zależnie od wybranych ustawień program automatycznie generuje wartości jakie trzeba wpisać do odpowiednich rejestrów układu CC1101. Program jest całkowicie bezpłatny.
Pierwsze kroki z CC1100EM (856k) informacje o module wraz z przykładami procedur sterujących wyprowadzenia_wymiary_cc1100em.pdf (87k) opis wyprowadzeń i wymiary modułu CC1101EM
test_11.zip (82k) układ testowy modułu CC1101EM: schemat, plik HEX, pliki źródłowe. Program dla ATTINY2313.
SmartRF Studio -plik programu komputerowego do generacji zawartości rejestrów sterujących (5,1MB)
opis programu SmartRF Studio (1,8MB) w języku angielskim
dane techniczne -plik z danymi technicznymi układu CC1101 w formacie PDF (2,3M)
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie firmy Texas Instr. www.ti.com
modem_mif1b_1.zip -(232k) dla mikrokontrolerów AVR, pliki źródłowe i opis przykładowego oprogramowania radio-modemu wykorzystującego moduł CC1100EMfirma ARIES Warszawa biuro@ars.info.pl