Prace na zamówienie

od projektu do montażu gotowych urządzeń

W oparciu o wieloletnie doświadczenie firma ARIES przyjmuje i realizuje zlecenia związane z projektowaniem i wykonaniem urządzeń elektronicznych i elektro-mechanicznych. Wykonujemy takie prace jak:
  • pisanie oprogramowania dla kontrolerów z rodziny STM32F...
  • oprogramowanie dla docelowych urządzeń z kontrolerami i na platfory NUCLEO i DISCOVERY
  • pisanie przykładów i procedur (dla czujników urządzeń wykonawczych itp)
  • zaprojektowanie urządzenia zgodnie z założeniami zleceniodawcy
  • rysowanie schematu i wykonanie płytek drukowanych
  • prace mechaniczne: toczenie, frezowanie, krępowanie blach itp.
  • dokumentacja
Warunki terminy realizacji i koszty projektu omawiamy z każdym klientem indywidualnie.
Zamówienia i zapytania biuro@ars.info.pl kom.600 494 698
firma ARIES Warszawa biuro@ars.info.pl