Multi termometr z rejestracją pomiarów

na karcie microSD

Płytka elektronicznego termometru z możliwością dołączenia od 1 do 8 czujników typu DS18B20.
Dwa tryby pracy.
Tryb on-line (AVT5330) z bezpośrednim przesyłaniem pomiarów do komputera.
Tryb rozszerzony z automatycznym pomiarem i zapisem odczytów do pliku na karcie microSD.

Podstawowe parametry
  • możliwośc podłączenia od 1 do 8 czujników temperatury typu DS18B20
  • zakres temperatur mierzonych przez czujniki od -55°C do +125°C
  • podłączanie czujników 2 przewodową magistralą 1-Wire o długości do 50m
  • tryb pracy on-line: podłączenie do portu USB i przesyłanie na bieżąco pomiarów do komputera
  • tryb pracy automatyczny: zasilanie bateryjne i zapis pomiarów na karcie microSD
    bez konieczności podłączania do komputera
  • program komputerowy Multi termometr do współpracy z płytką i przeglądania zarejestrowanych pomiarów
Multi termometr
Podłączanie czujników
Wszystkie czujniki temperatury DS18B20 dołącza się do tch samych 2 przewodów magistrali 1-Wire. Magistrala może mieć długość 50m (w sprzyjających warunkach może być nawet dłuższa). W razie potrzeby magistrala może mieć postać drzewiastą (rozgałęzioną).
Tryb pracy on-line
W tym trybie multi termometr podłączony jest do gniazda USB komputera. Wykonywane co 2s odczyty temperatury na bieżąco przesyłane są do komputera.
Tryb pracy automatyczny
W tym trybie multi termometr może pracować samodzielnie. Po ustawieniu czasu jaki ma upłynąć pomiędzy kolejnymi pomiarami, odczyty z czujników zapisywane są do pliku tekstowego na karcie microSD. Pobór prądu pomiędzy pomiarami jest redukowany co pozwala na wielogodzinną pracę bez konieczności wymiany baterii. Po zakończeniu pomiarów kartę microSD można wyjąć z gniazda i przy pomocy zewnętrznego czytnika odczytać tekstowy plik pomiarów. Do przeglądania danych pliku można użyć programu Multi termometr lub dowolnego arkusza kalkulacyjnego.
Oprogramowanie Multi termometr
Program Multi termometr służy do zmiany ustawień oraz przeglądania pliku pomiarów w formie tabeli lub wykresu. Oprogramowanie pozwala zapisać na dysk komputera i odtwarzać z dysku pliki wcześniejszych pomiarów.
Multi_termometr.zip (1,2M) program do zmiany ustawień, rejestracji oraz przeglądania plików pomiarówfirma ARIES Warszawa biuro@ars.info.pl