aries

AMG88xx

matryca IR 8x8 pikseli

moduł AMG88xx
×
moduł AMG88xx

Czujnik AMG88xx (xx -oznaczenia wariantów wykonania) o handlowej nazwie Grid-EYE, jest 64 punktową matrycą do pomiaru temperatury poprzez rejestrację promieniowania podczerwonego IR. Może służyć do wykrywania osób, zdalnego pomiaru temperatury, jako prosta kamera termowizyjna.
Parametry:

Oznaczenia wariantów wykonania

zasilanie wersja oznaczenie
3,3V High gain AMG8831
3,3V Low gain AMG8832
5V High gain AMG8851
5V Low gain AMG8852
3,3V High performance
High gain
AMG8833
3,3V High performance
Low gain
AMG8834
5V High performance
High gain
AMG8853
5V High performance
Low gain
AMG8854

Podłączenie

AMG88xx wyprowadzenia
×
AMG88xx wyprowadzenia

numeracja wyprowadzeń

schemat aplikacji
×
schemat aplikacji

AMG88xx schemat aplikacji

Komunikacja magistralą I2C

Komunikacja z czujnikiem odbywa się poprzez 2 przewodową magistralę I2C. Czujnik reaguje na jeden z dwu adresów slave zależnie od poziomu napięcia podanego na wyprowadzenie AD_SELECT. Dla stanu niskiego adresem czujnika będzie 0x68. Dla stanu wysokiego adresem będzie 0x69. Adresy w 7 bitowej notacji (dodawany najmłodszy bit adresu używany jest do określenia kierunku transmisji: zapisu lub odczytu).

Rejestry

Sterowanie czujnikiem i odczyt temperatury poszczególnych pikseli matrycy następuje poprzez wewnętrzne rejestry. Mapa z opisem funkcji i adresami rejestrów znajduje się w pliku dokumentacji technicznej do pobrania tutaj:


Dane temperatury kolejnego piksela matrycy, są zapisywane w parze rejestrów. Dla piksela o numerze 1 adres rejestrów to 0x80 dla młodszych bitów i 0x81 dla starszych. Kolejne dwa adresy są przeznaczone na dane temperatury piksela numer 2 itd. aż do adresu 0xFE i 0xFF dla piksela o numerze 64.

Dane temperatury każdego piksela są zapisywane na 12 bitach, b7-0 w rejestrze młodszych i b3-0 w rejestrze starszych bitów. Temperatura przechowywana jest z rozdzielczością 0.25 °C z zapisem w kodzie uzupełnienia do 2. W tym systemie reprezentacja bitowa 3 kolejnych temperatur będzie wyglądała tak:
+0.25 °C b11-0 0000_0000_0001 HEX = 0x001
0 °C b11-0 0000_0000_0000 HEX = 0x000
-0.25°C b11-0 1111_1111_1111 HEX = 0xFFF

Procedury odczytu danych temperatur

Przykładowa procedura przeznaczona jest dla dowolnego kontrolera z rodziny STM32. Pokazuje jak odczytać z rejestrów czujnika AMG88xx dane temperatury z pikseli matrycy dalej...

Aplikacja „kamera IR"

widok aplikacji
×
widok aplikacji

Aplikacja przeznaczona jest dla płyty rozwojowej STM32F746G-DISCO i sensora AMG8833 w konfiguracji takiej jak na schemacie. W tabeli zestawiono niezbędne połączenia pomiędzy AMG8833 a złączem arduinowym CN-7 płyty.

STM32F746G-DISCO AMG8833
CN7-10 PB8 (I2C1 SCL) SV1-4 SCL
CN7-9 PB9 (I2C1 SDA) SV1-3 SDA
CN7-8 AVDD (+3,3V) SV1-2 +3V3
CN7-7 GND SV1-1 GND

Aplikacja odczytuje dane z rejestrów 64 pikseli. Dane są wyświetlane w formie pól szachownicy o kolorach odpowiadających temperaturze piksela. Można wskazać do 8 wybranych pikseli, których odczyty są wyświetlane w formie cyfrowej w dodatkowej tabeli. Aplikacja na bieżąco odczytuje temperaturę z wewnętrznego termistora zamontowanego w sensorze. Istnieje możliwość wyboru częstotliwości odczytu danych pomiarowych z sensora.