aries

Lista tematów

AMG88xx
Czujnik AMG88xx (xx -oznaczenia wariantów wykonania) o handlowej nazwie Grid-EYE, jest 64 punktową matrycą do pomiaru temperatury poprzez rejestrację promieniowania podczerwonego IR. Może służyć do wykrywania osób, zdalnego pomiaru temperatury, jako prosta kamera termowizyjna.
Joystick analogowy symulacja myszy
Joystick analogowy może udawać działanie myszki komputerowej i sterować kursorem ekranowym. Joystick i płytka ESP32 z odpowiednim oprogramowaniem widziane są przez system jako urządzenie klasy HID. Do zdalnej komunikacji z komputerem wykorzystywany jest Bluetooth LE.
LCD Keypad Shield
Moduł wyświetlacza LCD 2x16 znaków i 5 przyciskowej klawiatury analogowej. Prosty interfejs użytkownika. Przeznaczony do użycia z płytami rozwojowymi wyposażonymi w złącza o rozstawie arduinowym. Nadaje się do zastosowania z płytami Arduino, Nucleo, niektórymi Discovery.
LM75
Czujnik temperatury z funkcją termostatu. Jedno z wyprowadzeń układu scalonego jest przystosowane do sterowania załączeniem i wyłączeniem zewnętrznego urządzenia typu przekaźnik czy silnik wiatraczka. Czujnik można wykorzystać do utrzymywania zadanego poziomu temperatury.
MPU-6050 program demonstracyjny
Oprogramowanie demonstrujące działanie 3 osiowego modułu akcelerometrów i żyroskopów. Serwer WWW przesyła utworzoną stronę do przeglądarki internetowej. Na stronie dane odczytywane z modułu MPU-6050 prezentowane są w formie tekstowej oraz jako grafika 3D.
VS1003B demo automatu informacyjnego
Przykład wykorzystania modułu jako fragmentu automatu informacyjnego. Automat zamienia przesyłane znaki cyfr z zakresu 0 - 999999 na słowa w języku polskim.
VS1003B moduł
Moduł dekodera plików dźwiękowych z możliwością zapisu do pliku nagrywanych dźwięków. Obsługa wielu formatów plików w tym MP3 i WAV. Moduł przystosowany do współpracy z zewnętrznym kontrolerem.