logo
aries

LCD Keypad Shield

płytka ze złączami Arduino

arduino shield
×
arduino shield

wyświetlacz: 2x16 znaków
klawiatura: analogowa detekcja naciśniętego klawisza
klawisze: 5 funkcyjnych i Reset
złącza: rozstaw typu Arduino
wytwórca: różni

Podłączenie

Połączenia na typowej płytce LCD Keypad Shield można obejrzeć na schemacie ideowym. Na rysunku płytki drukowanej zaznaczono położenie najważniejszych elementów i złącz. W tabeli zestawiono wyprowadzone sygnały wraz z odpowiadającymi im oznaczeniami standardu Arduino.
Złącze Funkcja Oznaczenie Arduino
J1-1 DB7 linia danych LCD D7
J1-2 DB6 linia danych LCD D6
J1-3 DB5 linia danych LCD D5
J1-4 DB4 linia danych LCD D4
J2-6 Sterowanie podświetleniem LCD D10
J2-7 E sygnał zapisu do LCD D9
J2-8 RS zapis dane lub rozkazy LCD D8
J3-6 Wejście przetwornika ADC do obsługi klawiatury A0
J4-6 RST sygnał zerowania kontrolera RESET
J4-4 +5V zasilanie +5V
J4-2,3 J2-2 Masa GND

Współpraca z płytkami ST

Płytki rozwojowe NUCLEO i niektóre DISCOVERY mają złącza przystosowane do zamontowania LCD Keypad Shield-a. Na ogół porty wyprowadzone na złącza tolerują poziom napięcia +5V zasilającego wyświetlacz LCD należy jednak się upewnić czy tak jest w używanym typie płytki NUCLEO.
Wejście przetwornika ADC obsługujące klawiaturę analogową pracuje w zakresie 0...+3,3V. Dla dopasowania napięć klawiatury, należy zamontować *dodatkowy opornik R9 3k3 tak jak zaznaczono na schemacie ideowym.