aries

Moduł VS1003B

dekoder i koder plików dźwiękowych

moduł VS1003B
×
moduł VS1003B

Moduł dekodera plików dźwiękowych z możliwością zapisu do pliku nagrywanych dźwięków. Obsługa wielu formatów plików. Moduł przystosowany do współpracy z zewnętrznym kontrolerem.
Parametry:

Schemat ideowy modułu

moduł VS1003B schemat
×
moduł VS1003B schemat

Schemat modułu VS1003B

Sygnały sterujące

Zestawienie sygnałów sterujących w grzebieniowym gnieździe 12 stykowym:

Sygnał Funkcja
xCS (poziom L) otwarcie wewnętrznej magistrali SCI
xDCS (poziom L) otwarcie wewnętrznej magistrali SDI
SCLK sygnał zegarowy magistrali SPI
xRESET (poziom L) zerowanie modułu VS1003B
MOSI linia MOSI magistrali SPI
DREQ (poziom H) sygnalizacja gotowości do transmisji magistralą SPI
MISO linia MISO magistrali SPI
GND masa
+3,3V napięcie zasilania +3,3V

Komunikacja i sterowanie modułem

Do wymiany danych z modułem wykorzystywana jest magistrala SPI. Moduł komunikuje się z zewnętrznym kontrolerem jako urządzenie podrzędne. Do wyprowadzeń SPI podłączone są dwie wewnętrzne magistrale układu VS1003B: SCI (Serial Control Interfejs) i SDI (Serial Data Interface). Pierwsza jest wykorzystywana do zapisu i odczytu z wewnętrznych rejestrów sterujących pracą układu, druga służy do przesyłania danych dekodowanego pliku muzycznego przekształcanych na dźwięki. O tym do której magistrali będą podłączane wyprowadzenia SPI decydują stany niskie dwóch sygnałów: xCS aktywuje magistralę SCI a xDCS aktywuje magistralę SDI.

Ustawienia rejestrów układu VS1003B kontrolują działanie modułu: przełączanie pomiędzy trybem pracy jako dekoder lub koder, regulacją głośności odtwarzania, wyborem źródła dźwięku (linia/mikrofon), ustawieniem ręcznego lub automatycznego poziomu zapisu i tym podobne.

Z kolei dane z pliku przesyłane magistralą SDI są przekształcane w wewnętrznych przetwornikach DAC na wyjściowe sygnały dźwiękowe.

Przykład przesyłania danych magistralami SCI i SDI tutaj...