aries

Moduł VS1003B

demo automatu informacyjnego

Przykład użycia modułu VS1003B do budowy automatu informacyjnego. Oprogramowanie demonstracyjne pokazujące działanie automatu zamieniającego przesyłane ciągi znaków na wypowiadane liczby.
Cechy programu demonstracyjnego:

Połączenia pomiędzy modułem VS1003B a płytką NUCLEO

połączenia VS1003B i NUCLEO
×
połączenia VS1003B i NUCLEO

Schemat połączeń układu demonstracyjnego

NUCLEO VS1003B
Gniazdo Sygnał Gniazdo Sygnał
CN10-7 AVDD (+3,3V) 1 +3,3V
CN10-9 GND 3 GND
CN10-11 PA5 9 SCLK
CN10-13 PA6 5 MISO
CN10-15 PA7 7 MOSI
CN10-19 PC7 11 xCS
CN10-21 PA9 10 xRSET
CN10-23 PA8 8 DREQ
CN10-25 PB10 12 xDCS
Potencjometr
CN7-16 +3,3V 1 skrajny styk
CN7-20 GND 3 skrajny styk
CN7-28 PA0 (IN0 ADC) 2 suwak

Działanie automatu

Automat przetwarza odebrany portem USB płytki NUCLEO tekst z zapisem liczb dziesiętnych, na odpowiednie komunikaty słowne. Automat jest w stanie prawidłowo czytać liczby w zakresie od 0 do 999999. Zapis liczb powinien być przesłany jako ciąg ASCII składający się ze znaków cyfr „0 … 9” zakończony znakiem nowej linii LF. Odbiór znaku LF rozpoczyna przetwarzanie. Ciąg cyfr tworzących liczbę kończy pierwszy znak nie będący cyfrą lub ilość cyfr przekraczająca 6 kolejnych znaków.

Drugim sposobem generacji komunikatu słownego jest naciśnięcie niebieskiego przycisku użytkownika na płytce NUCLEO. Program odczytuje poziom napięcia z suwaka potencjometru, konwertuje go na wartość w miliwoltach i wypowiada komunikat dodając na końcu miano.

Pliki próbek dźwięku zapisane są razem z programem obsługi w pamięci FLASH kontrolera STM32F091. Logika programu dekoduje pozycję dziesiętną kolejnych znaków przesłanej liczby pomijając nieznaczące zera. Plik przykładu skompilowany został dla kontrolera STM32F091 o pojemności pamięci FLASH 256 KB. Program powinien dać się uruchomić na innych podobnych kontrolerach rodziny STM32F0xx o pojemności pamięci FLASH nie mniejszej niż 256 KB.
Transmisja danych przesyłana UART2 z szybkością 115200, 8 bitów danych bez parzystości.
rozmiar pliku ok. 280 kB