logo
aries

LM75 czujnik temperatury

elektroniczny termometr z funkcją termostatu

LM75 jest czujnikiem temperatury z dodatkową funkcją termostatu. Wydzielone wyjście przeznaczone jest do załączania takich urządzeń jak silniki czy przekaźniki. Komunikacja z czujnikiem poprzez magistralę I2C. Układ doskonale nadaje się do lokalnej kontroli temperatury i samodzielnego sterowania układami chłodzenia.
Parametry:

Podłączenie

LM75 obudowa
wyprowadzenia obudowy
SDA, SCL magistrala I2C
A2-0 wybór jednego z 8 adresów
O.S./INT wyjście typu ON/OFF
schemat podłączenie do O.S.
OS/INT steruje chłodzeniem

Rejestry sterujące

Komunikacja i sterowanie odbywa się poprzez dostęp do 4 rejestrów.
TEMP
odczyt temperatury
R 2 bajty. Temperatura w kodzie uzupełnienia do 2.
D15 znak (1 dla temperatury ujemnej), D14-7 wartość temperatury
TOS
termostat punkt załączania
R/W 2 bajty. Temperatura załączenia wyjścia O.S. zapisana w kodzie uzupełnienia do 2. D15 znak, D14-7 wartość temperatury
THYS
termostat histereza
R/W 2 bajty. Temperatura wyłączenia wyjścia O.S. zapisana w kodzie uzupełnienia do 2. D15 znak, D14-7 wartość temperatury
CONF
konfiguracja
R/W 1 bajt. D4-3 określenie ilości kolejnych pomiarów temperatury użytych do porównań w trybie termostatu (00-1 pomiar, 01-2 pomiary, 10-4 pomiary, 11-6 pomiarów)
D2 polaryzacja aktywnego wyjścia OS w trybie termostatu
D1 tryb wyjścia OS: 0-tryb ON/OFF termostatu, 1-generacja impulsu przerwania
D0 włączanie trybu uśpienia

Komunikacja

Adres bazowy (w notacji 7 bitowej bez bitu sterującego zapisem/odczytem) to 0x48. Wyprowadzenia A0-2 ustawiają 3 najmłodsze bity rozszerzając pulę adresów w obrębie magistrali do 8. Dostęp do wybranego rejestru następuje po ustawieniu w trybie zapisu wskaźnika:
00 -TEMP, 01 -CONF, 02 - THYS, 03 -TOS
zapis do rejestru CONF
zapis do rejestru

Aplikacja testowa

Aplikacja testowa służy do badania czujnika LM75. Działa jak termometr z funkcją termostatu. Przeznaczona dla płyty rozwojowej STM32F746G-DISCO z płytką KA-NUCLEO-Weather. Działa także bez płytki, z zewnętrznym czujnikiem dołączanym do wyprowadzeń magistrali I2C płyty (z dodatkowymi opornikami podciągającymi magistralę do +3,3V). Magistrala I2C jest wyprowadzona do gniazda CN7-9,10 (SDA/D14/PB9 i SCL/D15/PB8). Na płytce KA-NUCLEO-Weather wyjście OS czujnika jest połączone z CN4-8 płyty. KA-NUCLEO-Weather posiada zamontowane oporniki podciągające dla magistrali I2C i wyprowadzenia OS czujnika. Dla kontroli stanu wyjścia OS, można do złącza (CN4-8) podłączyć poprzez opornik 470Ω – 1k katodę diody LED a anodę do 3,3 V np. CN7-8 AVDD.
aplikacja ekran temperatury
aplikacja ekran parametrów

Aplikacja wyświetla temperaturę i daje dostęp do rejestrów TEMP, TOS i THYS. Dopóki mierzona temperatura nie osiągnie poziomu ustawionego w rejestrze TOS, dioda LED będzie się świecić. Dioda zapali się ponownie gdy temperatura opadnie poniżej wartości zapisanej w rejestrze THYS.